ปกครอง ต.ท่าก๊อ ร่วม รพ.สต. จับตรวจปัสสาวะเป้าหมายฝ่ายท้องถิ่น 31 ราย เจอผลบวก 6 ราย

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2563 ปกครอง ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยการนำของ นายสันธาน ชาญเดช กำนัน ต.ท่าก๊อ ได้มีคำสั่งให้ นายธรรมศาสตร์ ก๋าแก้ว แพทย์ประจำตำบลท่าก๊อ นำกำลัง สารวัตรกำนันฯ ผรส. เข้าร่วมปฏิบัติงานกับ รพ.สต.ท่าก๊อ นำโดย นายพรศักดิ์ วงค์เทพเตียน ผอ. รพ.สต.ท่าก๊อ พร้อมทีมงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้ทำการตรวจปัสสาวะ ผญบ. ผปค. ผรส. อสม. ชรบ. บ้านปางน้ำมูล หมู่ 9 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ผลตรวจพบ ผญบ. ผรส. ผปค. อสม. ชรบ. เป็นผลลบ โดยจัดตรวจกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 31 ราย โดยมารายงานตัวเพื่อรับการตรวจแค่ 18 ราย นอกนั้นหลบหนีไม่มารายงานตัว 13 ราย โดยพบผลการตรวจ มีผลบวก 6 ราย สำหรับผู้หลบหนี ไม่มารายงานตัว ทางเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามเพื่อทำการตรวจสอบต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น