ศป.บส.ชน.ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน บ้านเมืองนะ อ.เชียงดาว

ทางศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.)โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 1 ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาทางเลือกตำบลเมืองนะ ลงพื้นที่บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองนะ          อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับ นางคำ คำสุ อายุ 73 ปีและนายก่ำ จะเลสุ อายุ 66 ปี       ซึ่งทั้ง 2 คนเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อีกทั้งยังมีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากจน ทั้งนี้เพื่อเป็น การแบ่งเบาภาระ และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น