รพ.แม่สอด จ.ตาก ออกให้บริการคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก

เมื่อวันนี้ 22 ต.ค. 2563 รพ.แม่สอด ร่วมกับ สสจ.ตาก สสอ.แม่สอด คลินิกอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก แก่ประชาชนผู้มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโควิด-19 เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ หากพบจะเป็นการจำกัดเชื้อไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง สร้างความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขแก่ประชาชนชาวอำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียง โดยออกให้บริการ 7 จุดตรวจ ได้แก่ จุดตรวจที่ทำการชุมชนแม่สอดวิลล่า ที่ทำการชุมชนปู่แดง ที่ทำการชุมชนจ๊อกจอ ที่ทำการชุมชนอิสลาม วัดตรีรัตนาราม ตลาดริมเมย บ้านห้วยกะโหลก มีกลุ่มเป้าหมายในการตรวจครั้งนี้ประมาณ 800 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น