โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเพียงหลวง 1 (ท่าตอน)

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นางสมัย คัจฉะภา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนแกนนำให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเพียงหลวง 1 (ท่าตอน) เข้ามาศึกษาแนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!