สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลำพูน แสดงจุดยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

นายสมชาย แจ่มทวีกุล นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลำพูน กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ตนได้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดลำพูน และประชาชนประมาณ 200 คน อ่านแถลงการณ์แสดงจุดยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับฟังการอ่านคำแถลงการณ์

ในคำแถลงการณ์ดังกล่าว ได้สนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และจะปกป้องรักษา สถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นจอมทัพไทย ได้ประกอบคุณูปการต่อประเทศ และได้ทรงงานเพื่อความสงบสุขของชาวไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ชาวไทยรู้รักสามัคคี ซึ่งสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ จะปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป

หลังจากเสร็จสิ้นการอ่านคำแถลงการณ์แล้ว ตนในฐานะตัวแทนฯ ได้ยื่นหนังสือแสดงจุดยืนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!