โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวนำคณะครูและสภานักเรียนเข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนวชิรป่าซาง และร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายบทมากร ฤกษ์อภิวาทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว นำคณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวเข้าศึกษาดูงานและร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนโดย      มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดตั้งสภานักเรียนและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนบ้านใหม่หนองบัวมีความรู้ ความเข้าใจ   ในระบอบการปกครอแบบประชาธิปไตยและฝึกฝนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและ การปกครองของนักเรียน โดยนักเรียนและเพื่อนักเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!