บรรยากาศการใช้จ่าย “โครงการคนละครึ่ง” วันแรก ที่เชียงใหม่ยังไม่คึกคัก แม้มีร้านค้าร่วมโครงการว่า 6 พันร้าน

ร้านบรรยากาศการใช้จ่ายวันแรกตามโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลที่จังหวัดเชียงใหม่ พบยังไม่คึกคัก แม้จะมีร้านค้าลงทะเบียนร่วมโครงการกว่า 6 พันร้าน ด้านประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเห็นว่า โครงการนี้มีประโยชน์ ทำให้ลด      ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งยอมรับ มีความยากในขั้นตอนการเติมเงิน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการคนละครึ่ง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนของค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป อันจะเป็นการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งรัฐบาลจะจ่ายเงินเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์ วันละ 150 บาท จนครบ 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันนี้ (23 ต.ค. 63) ได้เปิดให้ประชาชนสามารถใช้จ่ายได้เป็นวันแรก

สำหรับบรรยากาศการใช้งานจริงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ายังไม่คึกคักมากนัก แม้จะมีร้านค้าร่วมลงทะเบียนตามโครงการกว่า 6,000 แห่ง สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร โดยที่ตลาดวโรรส หรือ       กาดหลวง ตลาดซื้อของฝากที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ด้านลูกค้าที่ทยอยมาใช้บริการบางรายยอมรับว่าค่อนข้างยุ่งยากโดยเฉพาะกับผู้สูงวัยที่ไม่ถนัดในการเติมเงินผ่านแอปพลิเคชั่น ขณะที่คนที่ลองใช้แล้ว บอกว่าเป็นโครงการที่ดี ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน และทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!