ปางหมูร่วมปกป้องสถาบัน กำนันตำบลปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นำราษฎรชาวตำบลปางหมู 150 คน จาก 13 หมู่บ้าน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 23 ต.ค 63 นายชัยวัฒน์ สืบพงศ์เอื้อ กำนันตำบลปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย   ชาวตำบลปางหมู กว่า 150 คนจาก 13 หมู่บ้าน พร้อมใจสวมใส่เสื้อเหลืองชูธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมตัวแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่บริเวณหอนาฬิกา เยื้องศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ซึ่งการพร้อมใจสวมใส่เสื้อเหลืองเพื่อแสดงจุดยืนในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของชาวชุมชนตำบลปางหมู อ.เมือง.แม่ฮ่องสอน ที่เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น เป็นสถาบันที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนคนไทยทั้งชาติ และชาวแม่ฮ่องสอนมายาวนาน

โดยหนึ่งในมวลชน กล่าวว่า “จังหวัดแม่ฮ่องสอนถือเป็นจังหวัดของพ่อ ชาวปางหมูร่วมใจกันมาในวันนี้ เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพ่อและจะปกป้องสถาบันของพ่อไว้ตลอดไป ”พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า “แม้สังคมไทยจะมีความคิดเห็นต่างอย่างไร แต่ก็ไม่อยากให้ก้าวล่วงสถาบันฯ เพราะเรารักพ่อหลวงของเราและพวกเราจะปกป้องสถาบัน ฯ ของพ่อสืบต่อไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น