นอภ.แม่อาย กิ่งกาชาด ท้องที่ ท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน ร่วมประเพณีกินข้าวใหม่ กับชาวเขาเผ่าอาข่า

นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นอภ.แม่อาย พร้อมด้วย นางอัญญารัตน์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายกกิ่งกาชาด อ.แม่อาย และคณะกรรมการกิ่งกาชาด กำนัน ต.บ้านหลวง ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมผู้นำชุมชน ราษฎรและร่วมประเพณีกินข้าวใหม่ของชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านห้วยเกิด ต.บ้านหลวง ซึ่งหลังฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต ชาวเขาเผ่าอาข่า จะร่วมกันฉลองข้าวใหม่ ทั้งการนำมาคัดแยกเมล็ดพันธุ์เอาไว้ เพื่อนำไปปลูกในปีถัดไปและการนำมาหุง เพื่อรับประทานในครอบครัว รวมถึงเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มาเยือน ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพชน จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น