(มีคลิป) สาธุชนร่วมถวายกฐินสามัคคี และยกช่อฟ้า วัดร่มป่าตอง ได้กุศลผลบุญกันทุกคน

เมื่อเวลา 09.39 น. วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ที่วัดป่าเป้า (ร่มป่าตอง) ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ได้มีพิธียกช่อฟ้า ศาลา ธัมมจิตโตเตชปัญโญสาทรพิทักษ์  และทอดผ้าป่าสามัคคี มีพระครูสิริสีลสังวร (ครูบาน้อยเตชปณฺโญ) เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมคณะวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด มีพระสมุห์คเชนทร์เทพ สุเทโว เจ้าอาวาสวัดป่าเป้า และคณะศรัทธาให้การต้อนรับ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ด้วยขบวนแห่รอบพระอุโบสถ มีการตีฆ้อง ฟ้อนรำ จากคณะศรัทธาทุกสาย นำขบวนแห่องค์ผ้ากฐินและเครื่องบริวาร ต้นเงินจากศณะศรัทธาทั่วประเทศ จากนั้นเริ่มพิธีสืบชะตาหลวง และทอดกฐินสามัคคี ทุกสายบุญได้รับผลบุญกันทุกคน

ร่วมแสดงความคิดเห็น