หนึ่งเดียวในจังหวัดแพร่ พิธีจุลกฐินวัดนาตุ้ม ทอฝ้ายสายบุญ บ้าน วัดโรงเรียนสืบสานวัฒนธรรมล้านนา

เมื่อเย็นวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00น. นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง จ.แพร่ เป็นประธานในพิธีจุลกฐิน วัดนาตุ้ม ทอฝ้ายสายบุญ บ้านวัด โรงเรียน สืบสานวัฒนธรรมล้านนา โดยมี นายกฤติเดช สันติวชิระกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดแพร่, แม่ประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ, นายจีรศักดิ์ ธนูมาศ ผู้นำกลุ่มอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอำเภอลอง(โฮงซึงหลวง), นายภูเดช แสนสา กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอลอง, ดร.ศิปภา ปุญชุพิศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตุ้ม, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และศรัทธาประชาชนบ้านนาตุ้ม อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รวมพลัง บวร ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

โดยทำการทอผ้าจากฝ้าย ตัดเย็บเป็นผ้าไตรจีวร แล้งวย้อมสีเปลือกนนทรี ให้เสร็จภายในวันเดียว แล้วนำไปถวายวัดเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแขวนโคมฮ่อม ฮอมบุญจุลกฐิน บูชาเสาอินทขิล พระธาตุเววาทะภาษีต์สะหลีเวียงเชียงชื่น ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในจังหวัดแพร่ กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม กิจกรรมลานวัฒนธรรม ณ วัดนาตุ้ม อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดแพร่ โดยการนำของนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางรัตนา สันตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และนายอานนท์ พลแหลม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!