เชียงใหม่ ระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทง กำชับดูแลการปล่อยโคมไฟ โคมลอย อย่างเคร่งครัด

วันนี้ (25 ต.ค. 63) เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ท. ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทง โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 รองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บังคับการกองบิน 41 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และ อาสาสมัคร ร่วมในพิธี

วันลอยกระทงหรือที่ชาวล้านนา เรียกว่า “ประเพณียี่เป็ง” ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งตามประเพณีของไทย ซึ่งในปีนี้ กำหนดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากออกมาลอยกระทง ลอยประทีปโคมไฟตามแม่น้ำลำคลอง หรือสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรมรวมทั้งปัญหาเดือดร้อนรำคาญอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และ โคมลอย ตลอดจนอาจมีกลุ่มมิจฉาชีพ แอบแฝงเข้าไปประทุษร้ายต่อทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในสถานที่จัดงานต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการสนธิกำลังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัคร ในการดูแลประชาชนนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง และเพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุข และความผิดอันเกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการปล่อยโคมไฟ โคมลอย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!