ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 น้อมถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สืบสานพระพุทธศาสนาร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ซัมมิท แคปปิตอล ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนและหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ 7 แห่ง รวม 40 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการดำเนินงานของหน่วยงานด้านเยาวชนและพุทธศาสนา

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ประธานในพิธี) และนายฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ ประธานบริษัท ซัทมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 น้อมถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ การอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 น้อมถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายในครั้งนี้ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ให้เกียรติร่วมในพิธี ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วนได้ร่วมทำบุญกฐินพระราชทานครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,000,538 บาท (สี่ล้านห้าร้อยสามสิบแปดบาท)

นอกจากนี้ ยังได้มอบคอมพิวเตอร์รวม 40 เครื่องให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนแม่ตะมาน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าดาราภิรมย์ สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท และสำนักงานวัดป่าดาราภิรมย์และเจ้าคณะอำเภอ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนและพระสงฆ์ รวมถึงช่วยในการดำเนินงานขององค์กรด้านเยาวชนและพุทธศาสนาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!