ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.วังธง จัดกิจกรรม ปั่น -วิ่ง Liab Doi Country Bike & Run 2020

นายทนงศักดิ์ แดงใจ หรือ กำนันหน่อง กำนัน ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เผยว่า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.วังธง อ.เมืองแพร่ ร่วมกับ ชมรม Phrae Running 2020 และผู้สนับสนุนโครงการ คือ ปกครองครองจังหวัดแพร่, กรมพละศึกษา,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, บริษัท แลคตาซอย จำกัด กำหนด จัดกิจกรรม ปั่น -วิ่ง Liab Doi Country Bike & Run 2020 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย พร้อมกันนี้รายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรม ปั่น -วิ่ง Liab Doi Country Bike & Run 2020 นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า และ นำเข้าชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้หมู่บ้านและชุมชน กิจกรรม ปั่น -วิ่ง นอกจากจะทำให้สุขภาพกายและจิต แข็งแรงแล้ว ยังถือว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมคือผู้นำการรณรงค์การออกกำลังกายที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สืบไป จัดการแข่งขันวิ่ง – ปั่น แบ่งการแข่งขันดังนี้ ประเภทมินิมาราธอน (10.5 ก.ม.) กลุ่มอายุชาย แบ่งได้ 5 กลุ่มอายุ กลุ่มอายุหญิง แบ่งได้ 5 กลุ่มอายุ และบุคคลทั่วไป รุ่นทั่วไป ชาย/หญิง ลำดับที่ 1-5 รุ่นอายุ 20-29 ปี ชาย/หญิง ลำดับที่ 1-5 รุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย/หญิง ลำดับที่ 1-5 รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย/หญิง ลำดับที่ 1-5 รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย/หญิง ลำดับที่ 1-5 รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย/หญิง ลำดับที่ 1-5 ประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (5 กม.) รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี ชาย/หญิง ลำดับที่ 1-3 รุ่นบุคคลทั่วไป ชาย/หญิง ลำดับที่ 1-5 ประเภทปั่นเพื่อสุขภาพ (10 กม.) ประเภทบุคคลทั่วไป

อัตราค่าสมัคร
1. มินิมาราธอน ค่าสมัคร 450 บาท
2. เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ค่าสมัคร 350 บาท
3. ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ค่าสมัคร 250 บาท
4. วีไอพี 1,000 บาท
หมายเหตุ เสื้ออย่างเดียว 250 บาท กำหนดการรับสมัครล่วงหน้า ที่ผู้นำชุมชนทุกหมู่ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2563 ณ ที่ว่าการผู้ใหญ่บ้าน และบูธรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดแพร่ ในวันเวลาราชการ และสามารถสมัครทางเพจวิ่งที่จัดทำขึ้น และสื่อต่าง ๆ

กำหนดสถานที่รับเสื้อและ BIB ที่ ร้านแพร่การปัก วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป สนามกีฬา อบจ. แพร่ วันที่ 20–23 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30–18.30 น. จุดเช็กอิน วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00–18.00 น. เต็นท์จัดกิจกรรม วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 05.45 น.
ผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เพจ Liab Doi Country Bike & Run 2020 กำนันทนงศักดิ์ แดงใจ โทร. 0986365236 คุณพิชญธิดา แก้วมูล โทร.0980065636 หรือที่ https://www.facebook.com/109485854255028/posts/131065508763729/

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!