ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (26 ต.ค. 63) ภาคบริการโลหิตที่ 10 นำรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มารับบริจาคโลหิต ที่ บริเวณห้องรับร้องชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันบริจาคโลหิต

ทั้งนี้ จากข้อมูลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ปัจจุบัน พบว่า เกี่ยวกับเลือดสำรองที่อยู่ในคลัง และมีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลายแห่ง ที่ต้องทำการรักษาผู้ป่วย รวมทั้งผู้ป่วยโรคเลือด อาทิ โรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย ฮีโมฟีเลีย ที่ต้องใช้เลือดในปริมาณมากและต่อเนื่องตลอดชีวิต และจากข้อมูลพบว่าโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 160 แห่ง มีการขอเบิกเลือดมายังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เฉลี่ยวันละ 2,600-3,000 ยูนิต แต่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจ่ายเลือดให้ได้เฉลี่ยวันละ 1,600-2,000 ยูนิต หรือประมาณ 60% เท่านั้น ทำให้เกิดการขาดแคลนสะสม จนทำให้ปริมาณโลหิตคงคลังลดน้อยลงไปด้วย

จึงขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการบริจาคโลหิต ร่วมบริจาคได้ที่ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันนี้ (26 ต.ค. 63) หรือ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ภายในสำนักงานเหล่ากาชาตจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านหลังโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) ทุกวันเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น