สมัครเรียนมหาวิทยาลัยน้อย อึ้ง ! ยอด นศ. ปีหน้า ม.เอกชน-รัฐฯ หายเพียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ นั้น ผู้บริหารระดับอุดมศึกษาจำนวนมากกังวลกับยอดนักศึกษา ที่สมัครเรียนต่อปริญญาตรีผ่านระบบทีแคส ปีการศึกษา 2564 น้อยลงกว่าเดิม

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่าทุกมหาวิทยาลัยห่วงเรื่องนี้ทั้งนั้น เพราะจากข้อมูล มีนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านระบบทีแคสไม่เกิน 180,000 คน รวมทั้งระบบแล้วไม่น่าจะเกิน 250,000 คน ถือว่าเป็นเรื่องที่เหนื่อยกับจำนวนนักศึกษาแค่นี้ “ตั้งแต่มีระบบคัดเลือกกลาง ให้น้อง ๆ เลือกสมัครเรียนตามความสนใจและความรู้ ความสามารถ ทำให้เห็นภาพรวมว่าคณะ สาขาวิชาใด ที่เด็กๆสนใจและมีแนวโน้มลดลง”

ในที่ประชุมมีการนำเสนอข้อหารือ แนวทางที่แต่ละมหาวิทยาลัยนำเสนอ เพื่อหาทางรับมือ และการปรับตัวต่อไป ซึ่งถ้ามีเด็กเรียนน้อย ปัญหาก็จะส่งผลกระทบต่อด้านงบประมาณที่น้อยลงไปด้วย เมื่อไม่มีนักศึกษามาเรียน หรือเรียนน้อยก็ต้องยุบสาขา มีการควบรวมคณะ กลายเป็นปัญหาภายในแต่ละสถาบันต้องหาทางออกอีก

 

“โดยส่วนตัว ทำหน้าที่ประธาน ทปอ.และจะครบวาระ 31 ธ.ค. นี้ มองเห็นบริบทความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแต่ละสถาบัน มองว่าเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยมากกว่าเดิมของระดับอุดมศึกษาไทยอยากให้รัฐฯสนับสนุนงบเพิ่มขึ้น สร้างแรงจูงใจ ในมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ได้บุคคลากรที่มีความรู้ ความสามาถ เข้ามาเป็นอาจารย์ ถ่ายทอด เพาะบ่มเยาวชน อนาคตของชาติ”

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบของทีมข่าว และสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาที่มาร่วมประชุม ทปอ.ครั้งนี้ ระบุว่า แนวโน้มที่นักศึกษาลดลง และส่วนใหญ่ มุ่งเน้นไปเรียนสาขาวิชาความรู็ที่ตลาดแรงงานต้องการ หรือสามารถสร้างอาชีพอิสระ ด้วยทักษะ การเรียนรู้ สายอาชีพได้นั้น ส่งผลให้ มหาวิทยาลัยทั้งของเอกชน และในกำกับของรัฐฯ ต่างยื่นข้อเสนอ สร้างแรงจูงใจด้านต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ สนใจสมัครเข้าเรียน

“วิธีการแบบนี้ ต้องรอบคอบในการจัดการ เพราะมีช่วงที่ธุรกิจการบิน เป็นกระแส แต่ละมหาวิทยาลัยก็แห่เปิดสาขานี้ เมื่อสถานการณ์โรคโควิด-19 เข้ามา ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพนี้พลิกผันหมด แม้กระทั่งภาคบริการท่องเที่ยว การโรงแรม งบประมาณปี 2564 ที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯได้รับกว่า 126,392.10 ล้านบาท ถือเป็นงบที่มากพอจะบริหารจัดการ วางรากฐานด้านการศึกษาในระดบอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ขณะเดียวกัน งบประมาณที่จัดสรรไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ ม.แม่โจ้ ได้รับราว ๆ 1,437.56 ล้านบาท, มหาวิทยา
ลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1,101.20 ล้านบาท, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 677.99 ล้านบาท, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5,467.1 ล้านบาท ซึ่งบางแห่งได้เพิ่ม แต่ส่วนใหญ่ถูกปรับลด ที่ได้น้อยสุด ก็จะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 425.1 ล้านบาท เมื่อปีที่แล้วได้ 508 ล้านบาท แต่ละแห่งเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ต้องเร่งวางแผนรับมือ

สำหรับตัวเลขผู้สมัครระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ทีแคส) ถ้าดูจากรอบ 4 แอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2563 มี 61,386 คน จากที่เปิดรับ 120,966 คน เมื่อเทียบกับรอบ 4 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมี 69,440 คน ก็จะเห็นแนวโน้มจำนวนผู้สมัครลดลงต่อเนื่องเป็นไปตามที่ ทปอ. ประเมินว่าจำนวนเด็กที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยลดลงทุกปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น