ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนกลางเวียงเจียงใหม่”

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนกลางเวียงเจียงใหม่” ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา ที่ปรึกษาคณะกองทุน we love chaingmai นายนวพลคันธวณิช ประธานกองทุนฯตำรวจท่องเที่ยว คณะทำงานฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วม ประกอบด้วย ร้านอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) จำนวน 12 ร้าน, การแสดงดนตรีเปิดหมวก, ร้านจำหน่ายผักออร์แกนิก, การให้บริการนวด, กิจกรรม ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจอย่างมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น