อย. ลงพื้นที่เยี่ยมระบบเฝ้าระวังและการจัดการโรคและภัยสุขภาพในชุมชน อำเภอสันกำแพง

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 ต.ค. 63 ที่ภายใน วัดป่าตาล ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้มี นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร และยา พร้อมด้วยพร้อมด้วย เภสัชกรหญิงนฤมล ขันตีกุล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบเฝ้าระวัง และการจัดการโรคและภัยสุขภาพ ในชุมชนอำเภอสันกำแพง ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในการเฝ้าระวังสินค้าไม่ปลอดภัย

โดยมี นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอำเภอสันกำแพง นายสาคร ไชยอำมาตย์ สาธารสุขอำเภอสันกำแพง นายกเทศมนตรี กำนัน ผญบ. พร้อมคณะให้การต้อนรับ ทางด้านนายสาคร สาธารสุขอำเภอสันกำแพง ได้ให้การว่า ซึ่งมีเครือข่าย คุ้มครองผู้บริโภค พชอ อ..สัน กำแพง (หรือความหวังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน) กลุ่ม (บ.ว.ร. ) (บ้าน วัด โรงเรียน) ซึ่งทางเครือข่ายนำเสนอ กระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและภาคประชาชน โดยมีระบบการทำงานเฝ้าระวัง ในชุมชนเมื่อมีรถเร่มาขายยา โฆษณาชวนเชื่อสินค้าต่างๆ ก็จะมีทีมแจ้งเตือนและส่งรายงานมาที่ รพ.สต.บ้านกอสะเลียมและ รพ.สต.บ้านป่าตาล อ.สันกำแพง ในตำบลนี้ มี รพ.สต 2 แห่งด้วยกัน

อีกทั้งยังมีทีม จนท.รพ.สต และ อสม.คบส. (คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข) คอยออกตรวจและแนะนำร้านชำในชุมชนในการจำหน่ายสินค้าที่ได้คุณภาพ ไม่จำหน่ายยาชุด หรือยาอันตราย และมีการทำงานร่วมกับทีมครอบครัวตำบลบวกค้าง เยี่ยมติดตามผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านในการให้ความรู้การเลือก ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและการใช้ยาในการรักษาโรคที่ถูกต้อง จัดทำเมนูชูสุขภาพให้ผู้สูงอายุในโรงเรียน ผู้สูงอายุ ตามวิถีชาวยอง การใช้สมุนไพรทดแทนเครื่องปรุงรสเพื่อลดหวาน มัน เค็ม ป้องกันการเกิดโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น จนทำให้เครือข่ายชุมชนตำบลบวกค้างได้รับโล่เกียรติ จากคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อปี2562 ที่ผ่านมา

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ยังลงมือปรุงอาหาร (แกงแคปลาจี่) ด้วยตนเอง ปรุงรสด้วยผงสมุนไพร มี ผักหวานบ้าน ใบหม่อน ใบมะรุม ใบย่านาง ใบผักไชยา ใบโปร่งฟ้า ใบกุ่ยช่าย และหญ้าหวาน เป็นถูกใจให้ผู้ทีมาร่วมงานได้ชิมรสอย่างประทันใจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น