(มีคลิป) CEO ไนท์ซาฟารี วิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ทอดกฐินวัดแม่ฮะ หางดงเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่วัดประชาเกษม หรือวัดแม่ฮะ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีการทอดกฐินวัดแม่ฮะ โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานองค์กฐิน และนายนิกรณ์ วองส์ศรีสุภา ผู้ร่วมเป็นประธานองค์กฐินด้วย และได้มอบปัจจัยส่วนตัวให้วัด 3,800,000 บาท

พร้อมกันนั้นมีท่านพลตำรวจโทประหยัชว์ บุญศรี กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และดาบประพล เวียงนาค นายกเทศบาลตำบลบ้านปง และนายดี จันทคลักษณ์ ประธานวิสาหกิจผลิตอาหารสัตว์ส่งไนท์ซาฟารี พร้อมนายอินถา หลวงใจ รองประธานวิสาหกิจฯ และข้าราชการพนักงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับชาวบ้านได้ประกอบพิธีทอดกฐินถวายวัดแม่ฮะ

ปัจจัยการทอดกฐินครั้งนี้ เพื่อสร้างวิหารให้เสร็จเพื่อพระสงฆ์จะได้ใข้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของวัด มีหลวงพ่อดวงดี นรินโท เจ้าอาวาสวัดแม่ฮะ พร้อมพระครูอาชวปรีชา เจ้าคณะตำบลบ้านปง อำเภอหางดง ประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ 9 รูป รับองค์กฐินและให้พร ชาวบ้านเลี้ยงโรงทานได้บุญไปพร้อมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น