บูรณาการออกตรวจสอบความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวอำเภอปาย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย ได้บูรณาการออกตรวจสอบความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวอำเภอปายดังนี้
1. เน้นย้ำข้อปฏิบัติมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตลาดนัดวันจันทร์
2. ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
3. ตรวจสอบร้านค้าผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้ไฟ พลุและประทัดพร้อมตรวจสอบใบอนุญาติจำหน่าย ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาย/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย/เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย/และเจ้าหน้าที่ อส.กองร้อยอำเภอปาย ที่ 4

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!