กกต.เชียงใหม่ พร้อมจัดการเลือกตั้งนายก อบจ.

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เผยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลัง กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศแล้ว โดยครั้งนี้อาจเพิ่มหน่วยเลือกตั้งถึง600 หน่วย เพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันโควิด-19

วันนี้ (26 ต.ค. 63) นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่า ในช่วงสัปดาห์นี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญกลุ่มการเมืองต่าง ๆ เข้ามาประชุมเพื่อที่จะแจ้งข้อกฎหมาย และระเบียบ ข้อควรปฏิบัติ รวมทั้งวิธีการหาเสียง ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง เพื่อให้กลุ่มการเมืองต่าง ๆ รับทราบ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ภายหลังจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศแล้ว โดยจะทยอยเชิญกลุ่มการเมืองเข้ามาพบเพื่อรัลฟังข้อชี้แจงให้ครบทุกกลุ่ม

สำหรับเขตเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่นั้น ยังคงมี 42 เขตเช่นเดิม และในเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยจะต้องลดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหน่วยลง โดยให้อยู่ที่ประมาณ 600 คนต่อ 1 หน่วยเลือกตั้ง และจากเดิมที่มีหน่วยเลือกตั้งประมาณ 2,500 หน่วย ก็จะมีหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นมาอีก 400 ถึง 600 หน่วย แต่ต้องดูประกาศของสำนักทะเบียนราษฎรก่อนว่าจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนเท่าไหร่ และจะได้มีการปรึกษาหารือกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำหนดจุดและสถานที่เลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน จากนั้นทางคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น ก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าบ้านว่าในแต่ละบ้านมีใครบ้างที่มีสิทธิเลือกตั้งและจะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่ไหน ซึ่งจะมีหนังสือแจ้งไปไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเลือกตั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!