โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดการบรรยายเชิงเสวนาเกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง สูงวัยไกลโรค ในงาน “Chiangmai Botanic Garden 2020” วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00-13.00 น.

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงเสวนาในรูปแบบ Q& A เรื่อง สูงวัยไกลโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ในงาน “Chiangmai Botanic Garden 2020”
พร้อมทั้งนิทรรศการจัดแสดงพรรณไม้แบบผสมผสานนวัตกรรม เทคโนโลยี และแฟชั่น และกิจกรรมดีๆสำหรับคนรักสุขภาพมากมาย จัดขึ้นโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00-13.00 น.
พบกับกิจกรรมบรรยายเสวนาหัวข้อ “Anti Aging ดูแลก่อนแก่ รู้ทันก่อนป่วย”
โดย พญ.พิมพรรณ ชมเชิงแพทย์ แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ & Anti Aging โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
.
วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00-13.00 น.
พบกับกิจกรรมบรรยายเสวนาหัวข้อ “Happy Life ในยุค New Normal”
โดย นพ.รัตนศักดิ์ เริงธรรม แพทย์ชำนาญเฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม


.
และภายในงานสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น การให้คำแนะนำด้านโภชนาการ โดยนักกำหนดอาหาร และตรวจวันตาเขในเด็ก โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
.
กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!