พาณิชย์จ.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามราคาสินค้าพบว่าไข่ขยับขึ้น เนื้อหมู-ข้าวเหนียวลดลง

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดลำพูน ดังนี้

1)ไข่ไก่ ราคาปรับขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยราคาไข่คละหน้าฟาร์ม ราคาฟองละ 2.70 – 2.90 บาท ราคาขายปลีกในท้องตลาดทั่วไป เบอร์ 0 ราคาฟองละ 3.80 – 4.00 บาท เบอร์ 1 ราคาฟองละ 3.5 – 3.66 บาท เบอร์ 2 ราคาฟองละ 3.26 – 3.43 บาท เบอร์ 3 ราคาฟองละ 3.10 – 3.21 บาท เบอร์ 4 ราคาฟองละ 2.83 – 2.95 บาท เบอร์ 5 ราคาฟองละ 2.50-2.66 บาทสถานการณ์ ด้านราคาปรับขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน เนื่องจากเป็นช่วงปลดระวางแม่ไก่ทำให้ไข่ไก่ออกสู่ตลาดน้อยลงประกอบกับวัตถุดิบอาหารไก่มีราคาสูงขึ้น และคาดว่าราคาไข่ไก่จะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ด้านปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

2) เนื้อหมู ราคาหมูมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคากิโลกรัมละ ราคา 74- 76 บาท ราคาเนื้อแดง (สะโพก/หัวไหล่) ราคากิโลกรัมละ ราคา 127-150 บาท ราคาเนื้อสามชั้น เนื้อสัน ราคากิโลกรัมละ 134-160 บาท
สถานการณ์ด้านราคาปรับตัวลงเมื่อเทียบกับเท่ากับสัปดาห์ก่อน เนื่องจากมีฝนตกซุกส่งผลให้มีการบริโภคน้อยลง ประกอบกับจากสถานการณ์การห้ามเคลื่อนย้ายหมูมีชีวิตออกจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ

3) ข้าวสาร ราคาข้าวสารเจ้าหอมมะลิราคากิโลกรัมละ 40 บาท ข้าวสารเหนียวสันป่าตอง(ใหม่)ราคากิโลกรัมละ 35 บาท ราคาข้าวสารเหนียวสันป่าตอง(ใหม่) มีราคาปรับลดลงจากสัปดาห์ก่อนเนื่องจากราคาข้าวเปลือกเหนียวมีราคาปรับลดลงจากปีก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!