สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ร่วมกับโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา มอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ในโครงการ “ผักดีเพื่อน้อง” ให้กับ 4 โรงเรียนในพื้นที่อุทยานฯ

เมื่อเร็วๆนี้ นายชวลิต ตั้งอริยกุล ในฐานะกรรมการสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย และนายไตรทิพย์ อยู่สินธ์ ผู้จัดการสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ร่วมกับผู้แทนโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา มอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ในโครงการ “ผักดีเพื่อน้อง” ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบๆ อุทยานแห่งชาติศรีลานนาจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง / โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง
/ โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง และ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และเสริมทักษะด้านการเกษตร ตลอดจนเป็นอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
.


ทั้งนี้ โครงการ “ผักดีเพื่อน้อง” ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งต่อโอกาสในการเรียนรู้ และสนับสนุนเด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันคุณภาพ ซึ่งสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์คุณภาพ จากบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ อาทิ บริษัทพืชพันธุ์ตราสิงห์ , บริษัทเจียไต๋ , บริษัทเพื่อนเกษตรกร , บริษัทอีสท์เวสท์ซีด, บริษัททีเอสเอ และบริษัทไดนามิคพันธุ์พืช เป็นต้น
.
สำหรับโครงการผักดีเพื่อน้อง ปี 2563 ได้ดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 10 โรงเรียน ครบตามแผนเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้จะมีการประสานงาน และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของทั้ง 10 โรงเรียน เพื่อนำข้อมูลต่างๆมาประเมินผล และปรับปรุงแผนกิจกรรมปี 2564 ให้มีประสิทธิภาพ และขยายการส่งต่อโอกาสการเรียนรู้ด้านการเกษตร ให้กับเด็กนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!