อธิการ มกช.นำทีม บุคลากรจาก 3 มกช. ศึกษาดูงาน ว. ลำปาง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นำทีมบุคลากรจากภาคกลางและอีสาน ประกอบด้วย ม. การกีฬา ว. สมุทรสาคร อุดรธานี อ่างทอง และ ม.การกีฬาแห่งชาติ ว. ลำปาง เจ้าบ้าน มี..นายไพฑูรย์ ประเสริฐทรัพย์ รองอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ ว. ลำปาง ให้การต้อนรับ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นำโดย ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ นำทีมส่วนกลาง และวิทยาเขต 4แห่ง ได้แก่ ลำปาง สมุทรสาคร อุดรธานี และอ่างทอง เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรปฏิบัติการ ร่วมกับสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 ณ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง และสถานประกอบการ ที่ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!