กกท.จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ม.นอร์ท หารือการทำ MOU  เรียนต่อโครงการกีฬา 

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 ณ สำนักงาน กกท.จ.เชียงใหม่ นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึกจาก ดร.ภูมิ ศรีสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมคณะ ในการร่วมหารือการจัดทำ MOU การศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (โครงการพิเศษสำหรับนักกีฬาและบุคลากรด้านกีฬา) ภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กกท.จ.เชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในการที่จะเปิดให้นักกีฬาเข้าเรียนต่อ ที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ซึ่งจะมีทุนการศึกษาให้กับนักกีฬา โดยจะได้ลงนาม MOU ร่วมกันในโอกาสต่อไป

ดร.ภูมิ ศรีสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ เผยว่า ในปัจจุบันนี้ ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ก็เปิดสอนหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ (โครงการพิเศษสำหรับนักกีฬา และบุคลากรด้านกีฬาที่เข้ามาศึกษาต่อ ในภาคปกติ และภาคพิเศษที่เรียน วันเสาร์-วันอาทิตย์) สำหรับนักกีฬาที่เข้ามาเรียน จะได้รับทุนจาก ม.นอร์ท-เชียงใหม่ และจะทำ MOU กับ กกท.จ.เชียงใหม่ต่อไป เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาก้าวไปสู่ความสำเร็จในสาขาที่เรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!