รับมอบกิ่งพันธุ์ไม้ผล พระราชทาน เพื่อขยายผลโครงการ  “ทางนี้มีผล  ผู้คนรักกัน”

เมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2563 เวลา 0900 น. ที่ รร.โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน พล.ต. รุศมนตรี  จิณเสน  ผบ.มทบ.38 เป็นประธานในพิธีรับมอบกิ่งพันธุ์ไม้ผล พระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จฯกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี นายสมบูรณ์  อุดทันไข ปลัดอาวุโส อ.เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย นางสาววชิราภรณ์  จะเฮิง ผอ.รร.ขุนน้ำน่าน ,คณะครู,นักเรียนฯและผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน จำนวน 10 ชนิด อาทิเช่น มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4, น้อยหน่าเพชรปากช่องและเชอรี่สเปน เป็นต้น จำนวน 286 ต้น โดยโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ดำเนินงานขยายโครงการ “ทางนี้มีผล  ผู้คนรักกัน” ได้มีการประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริเพื่อขอพระราชทานกิ่งพันธุ์ไม้ผลชนิดต่างๆ ที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์มาเป็นอย่างดี ทนทานต่อโรคและแมลงมามอบให้ในครั้งนี้

ในการนี้ ผบ.มทบ.38 ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการอาหารชุมชน โรงเรียนต้นเเบบตามพระราชดำริ 905 ของโรงเรียนขุนน้ำน่าน ภาพรวมมีการบริหารจัดการได้ดีมีการแบ่งมอบความรับผิดชอบให้กับนักเรียนได้ดูแลทุกกิจกรรม ก่อนเดินทางกลับได้ฝากข้อคิดให้กับผู้ที่ได้รับมอบกิ่งพันธุ์ไม้ผลฯทุกคนให้ช่วยกันปลูกและดูแลให้เกิดผลผลิตให้ได้นอกจากนี้ยังขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำน่านให้คงอยู่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น