สาวทันตสาธารณสุข รพ.สต.เตาปูน หัวใจเกษตรกร ปลูกผักปลอดสารพิษ และเลี้ยงสัตว์ ครบวงจร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่อนามัยเป็นหญิงท่านหนึ่ง สนใจด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก หลังเลิกงานก็จะมาช่วยผู้เป็นแม่ ทำงานด้านการเกษตรแบบค้านสายตา เพราะเป็นหญิงสาวทำงานด้านสาธารณสุข แต่กลับชื่นชอบการทำการเกษตรอย่างมาก จึงได้ไปพบกับ น.ส.โสพิศ เครือสตอย หรือชาวบ้านเรียก หมอแพท อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 59 ม.11ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ เป็น เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.เตาปูน และ นางจันทร์เพ็ญ เครือสตอย อายุ 60 ปี มารดา

ที่สวนหมอแพท มีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่เลขที่ 61 ม.11 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ ภายในสวนประกอบไปด้วยการเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ดไข่ ไก่ไข่ ไก่ดำ หมูแม่พันธ์ กบ รวมถึงมีสระเลี้ยงปลา นอกจากนั้นในสวนยังมีผักทุกชนิด โดยเฉพาะ การปลูกผักปลอดสารพิษ โดยร่วมเป็นสมาชิก P8 เกษตรปลอดภัยจังหวัดแพร่ โดยการสนับสนุุนจาก อบจ.แพร่ จากแนวคิดของ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ อดีต นายก อบจ.แพร่ ที่อยากให้คนวัยทำงานกลับสู่ท้องถิ่นเพื่อกลับมาพัฒนาจังหวัดให้เกิดองค์ความรู้ที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและมีความสุข
โดย น.ส.โสพิศฯ เผยกับผู้สื่อข่าวว่า เธอมีความผูกพันกับความเป็นเกษตรกร เพราะตั้งแต่เด็กจำได้ว่า ที่บ้านจะเลี้ยงสัตว์ใต้ถุนบ้าน ปลูกผักไว้ข้างบ้าน จึงเป็นภาพจำความชอบ แต่เมื่อโตขึ้นพ่อแม่ส่งเล่าเรียนก็ไปเรียนตามหน้าที่ ตามวัย เมื่อจบมาได้ทำงานด้านสาธารณสุข แต่หัวใจความเป็นเกษตรกรยังอยู่ เมื่อว่างจากงานก็จะมาช่วยแม่ทำการเกษตร มันเป็นความสุข และความชอบ นอกจากนั้นยังสามารถ สร้างเป็นรายได้ ลดรายจ่าย ช่วยปลดหนี้ ผักที่บริโภคเองก็ไม่มีสารพิษ เป็นผลดีต่อสุขภาพ นอกจากนั้นยังสามารถแบ่งให้เพื่อนบ้าน หากเหลือก็นำไปจำหน่ายมีรายได้ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

สำหรับ หมอแพท ที่ชาวบ้านเรียก หากมีเวลาก็จะมาช่วยผู้เป็นแม่ ปลูกผัก พร้อมกับเรียนรู้และฝึกงานด้านการเกษตร เพื่อฝึกฝนตัวเอง และลงมือทำเอง จึงเป็นภาพที่ชาวบ้านต่างไม่น่าเชื่อว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่มีหน้าที่การงานดี กลับชื่นชอบด้านการเกษตร ซึ่งเป็นภาพที่ค้านสายตามาก แต่ก็ต่างชื่นชมที่คนรุ่นใหม่ อยู่บ้านร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นแบบนี้.

ร่วมแสดงความคิดเห็น