กิจกรรมแพทย์ พอ.สว.จ.แพร่ที่อ.สอง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม
” นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม ณ วัดสันปู่สี หมู่ที่ 6 บ้านสันปู่สี ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ในการนี้ นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ และนางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวสมใจ ทองจริง พัฒนาการอำเภอสอง เข้าร่วมพิธีฯ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอง นำกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดแพร่ มอบให้เด็ก จำนวน 10 ราย และการจำหน่ายสินค้า OTOP

ร่วมแสดงความคิดเห็น