สธ. ชวนคนไทย เตรียมฟิตร่างกาย ลุยเข้าร่วม “ก้าวท้าใจ season 3” มีนาคมปีหน้า

กระทรวงสาธารณสุข เผยกิจกรรมก้าวท้าใจทั้ง 2 season และโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างยอดสมาชิก 1,344,328 คน เตรียมความพร้อมลุยต่อ “ก้าวท้าใจ season 3” เริ่มมีนาคม 2564
​วานนี้ (28 ตุลาคม 2563) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย ครั้งที่ 1/2564 พร้อมมอบ
โล่รางวัลให้กับภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 2” ให้กับ 13 หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม ได้แก่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายภายใต้กิจกรรม “ก้าวท้าใจ” ที่ผ่านมากลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรด้านสาธารณสุขและกลุ่มประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการให้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมนี้คือกลุ่มวัยทำงาน เนื่องจากการออกกำลังกายในวัยนี้นับว่ามีความจำเป็นมาก เพราะจากข้อมูลพบว่า คนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถึงร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตทั้งหมด และมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง ที่ไม่รวมการนอนโดยเฉลี่ยประมาณ 14 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งหากส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกายอย่างจริงจังจนเป็น วิถีชีวิตประจำวันได้ก็จะช่วยลดความสูญเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ให้ลดน้อยลงได้ อีกทั้งยังเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคด้วย​ดร.สาธิต กล่าวต่อไปว่า ผลจากการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจทั้ง 2 season และโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนั้น ทำให้ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนจากทั่วประเทศแล้วจำนวน 1,344,328 คน โดยมีพลังงานสะสมตลอด Season 2 รวมทั้งสิ้น 1,153,009,863 กิโลแคลลอรี และมียอดสะสมของระยะทาง เดิน-วิ่ง รวม 15,005,096 กิโลเมตร ปั่นจักรยาน 2,815,318 กิโลเมตร แอโรบิค 20,534,603 นาที คีตะมวยไทย 3,429,236 นาที โยคะ 3,987,730 นาที และบอดี้เวทเทรนนิ่ง 6,218,454 นาที นับว่าประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าพอใจ“สำหรับในปี 2564 นี้ กระทรวสาธารณสุขยังคงเดินหน้าส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องภายใต้กิจกรรม “ก้าวท้าใจ seasons 3” ซึ่งจะเริ่มเปิดรับสมัครในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และเริ่มสะสม ระยะทาง ระยะเวลา รวมทั้งการบันทึกสะสมแต้มสุขภาพ (Health point) ตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน โดยมีเป้าหมาย 100 วัน 100 กิโลเมตร 1 ล้านคน ขับเคลื่อนกิจกรรรมผ่านภาคีเครือข่าย เช่น เขตสุขภาพทั้ง 13 เขต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และกลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย 2 ล้านคนในปี 2564 ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://activefam.anamai.moph.go.th/ หรือสอบถามที่กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย โทรศัพท์ 0 2590 4413” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น