กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต รุ่นที่ 42 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 42 ปีการศึกษา 2559-2560

ทางมหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งกำหนดการเบื้องต้นดังนี้
รายงานตัวบัณฑิต วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ WWW.CMRU.AC.TH
ฝึกซ้อม วันที่ 4- 6 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับรายละเอียดการฝึกซ้อมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่มาข้อมูลและภาพ : กองพัฒนานักศึกษา , สำนักดิจิทัล มร.ชม.
เผยแพร่ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น