วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาโรงเรียนวัดเวฬุวัน

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนว นำคณะครูแนะแนวแผนก ดังต่อไปนี้
1. นายนิติกร อ่อนนาง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. นายธนิตพงษ์ สุภาชาติ แผนกวิชาช่างยนต์
3. นายดนัย ซาวคำเขต แผนกวิชาช่างยนต์
4. นายวันชัย วิเศษวงษา แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นางสาวจันทร์จิรา กันทา แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
6. นายอัสนี บรรจงปรุง แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา พิเศษ แก่นักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการเรียนการสอนของแผนกวิชาต่างๆ และวิธีการยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น