นร.รร.สันทรายวิทยาคม รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสตริง

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.10 น. นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสันทรายวิทยาคมในงานเปิดบ้านวิชาการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนที่เข้าประกวด
นายธนกร บุญโย
นายปราชญ์บดินทร์ วารี
นายทิพพสาร สุริยะ
นายสุธิพงษ์ พิมมาศ
นายอินทรเดช แสงสว่าง
เด็กหญิงเนตรนภา แซ่ย่ม
นางสาววชิรา เกี๋ยงคำ
นางสาวณัฐธิสา มาติยา
คุณครูผู้ควบคุมวงดนตรี คุณครูคีตภัทร กัลยาณวุฒิ

ร่วมแสดงความคิดเห็น