มูลนิธิการศึกษาฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วย นางจันทร์สม เสียงดี ประธานมูลนิธิการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครลำปาง คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ร่วมมอบทุนการศึกษาฯ แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 23 ทุน ทุนละ 2,500 บาท ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 18 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 15 ทุน ทุนละ 1,500 บาท ระดับอนุบาล จำนวน 12 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระทิง จำนวน 12 ทุน ทุนละ 1,000 บาท และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมทั้งหมด 87 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 147,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น