ของบ 3 แสนล้าน แก้แยกวัดใจ ทำจุดพักรถ แก้ดินสไลด์ในทางหลวง

สำนักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ แจ้งว่า นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กำลังจัดทำแผนงานรายละเอียดโครงการ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณปี 2565 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เบื้องต้นจะเสนอกรอบวงเงินประมาณ 3 แสนล้านบาท โครงการจะมีทั้งงบผูกพันงานปีเดียว และโครงการปรับปรุง ซ่อมบำรุงทาง โดยงานด้านความปลอดภัย ซึ่งจะประกอบด้วย โครงการป้องกันอุบัติเหตุแยกวัดใจ บนทางหลวงที่ตัดกับถนนของหน่วยงานอื่น เช่น กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ถนนเลียบคลองชลประทาน ถนนในความรับผิดชอบของท้องถิ่น เช่น อบจ. และ อบต. 100 กว่าแห่งทั่วประเทศ ซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จะดำเนินการเพิ่มความปลอดภัย อาทิ ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และป้ายเตือนต่าง ๆ

อีกโครงการ คือ การป้องกันเหตุดินสไลด์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ เนื่องจากถนนส่วนใหญ่ตัดผ่านภูเขาช่วงฤดูฝน อาจทำให้สองข้างทางเกิดดินสไลด์ เช่น ทล. 1095 สายหนองโค้ง–แม่ฮ่องสอนเส้นทางระหว่าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วงเงินประมาณ 400ล้านบาท, ทล. 1081 สายท่าวังผา-ทุ่งช้าง จ.น่าน
รวมถึงเส้นทางเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม อาทิ เขาค้อ และภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ พื้นที่เกิดปัญหาซ้ำซาก

ส่วนอีกโครงการจะเป็นการก่อสร้างจุดจอดพักรถขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย
สำหรับงบฯ ปี 2564 นี้ วงเงิน 125,946.9253 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน 120,258.39 ล้านบาท จำนวน
5,286 รายการ และรายจ่ายประจำ 5,688.53 ล้านบาท ในส่วนรายจ่ายลงทุน 120,258.39 ล้านบาท เป็นรายการใหม่ประมาณ 57,668.3124 ล้านบาท 4,603 รายการ อาทิ โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก งานซ่อมบำรุง และอำนวยความปลอดภัย คาดว่าทุกโครงการจะลงนามสัญญากับผู้รับจ้างได้ทั้งหมดภายใน ธ.ค. 2563 เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

ด้าน นายจเรเมธ จันทร์จร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 พร้อมด้วย นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิตติ วผ.ทล.1 นายวารินทร์ คำศรีใจ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายปฏิบัติการ) นายกตัญญปัฐน์ ลีภัทตราภรณ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่แตง ได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ในทางหลวง 1095 (0100) ตอนหนองโค้ง-กิ่วคอหมาช่วง 45+900 – กม.46+000 ซึ่งมีบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง “เป็นเส้นทางเชียงใหม่ไปยังแม่ฮ่องสอน เส้นทางท่องเที่ยวสู่ปาย ซึ่งมักมีปัญหาดินสไลด์ โดยโครงการแก้ไขปัญหาจะช่วยให้การเดินทางปลอดภัยยิ่งขึ้น”

ร่วมแสดงความคิดเห็น