โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับผู้นำองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนเชียงใหม่

นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ นายพิสิษฐ์ จินตวิวัฒน์ หัวหน้าผู้ประสานงานองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้นำองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนเชียงใหม่ และคณะกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือน พร้อมชมกิจกรรมการเรียนการสอน และร่วมชมห้องประชุมใหม่ อาคารฉงซิน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ตึกอำนวยการ และอาคารฉงซิน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น