ทต.ชมภู อ.สารภี จัดท่าน้ำลอยกระทงให้ชาวบ้าน ร่วมอนุรักษ์ประเพณี

เทศบาลตำบลชมภู จัดสถานที่หน้าเทศบาลฯ ทำกิจกรรมร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง เพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้มีสถานที่ลอยกระทง พร้อมการแสดงหลากหลาย เพื่อให้บรรยากาศแห่งล้านนาได้คงสืบต่อไปให้อนุชนรุ่นหลัง แม้ปีนี้จะมีเรื่องปัญหาของสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 แต่เทศบาลฯ ได้เน้นการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนปฏิบัติตัวปฏิบัติตามกรอบแห่งการรักษาความปลอดด้านสุขภาพเว้นระยะห่างทางสังคม

ดร.ธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมภู และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรมและประเพณีสืบทอด วันลอยกระทางหรือประเพณียี่เป็งของล้านนาไทย ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชมภู พบกับกิจกรรมการประกวดกระทงใบตอง การสาธิตทำผางประทีป การทำโคมหูกระต่าย และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย เชิญชวนร่วมลอยกระทงบริเวณท่าน้ำหน้าเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลชมภู กล่าวอีกว่างานและกิจกรรมตามประเพณีในปีนี้จะถูกระงับยกเลิกไปบ้างแต่ทางเทศบาลก็ยังจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเน้นให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดอันดีงามให้คงไว้ ส่วนตามบ้านเรือนของราษฏรพี่น้องประชาชนทั่วไปนั้น ทุกคนก็จัดตามประเพณีกันไปตามแต่สถานการณ์ เพราะปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาตรการรักษาความปลอดภัยคุมเข้มตลอดจนการเว้นระยะห่างและสวมผ้าอนามัยปิดปากนั้น ก็ต้องเน้นหนักให้ทุกคนปฏิบัติตาม ประเพณีเราก็จำเป็นต้องสืบทอดกันไป เทศบาลฯ ได้จัดสถานที่เพื่อใช้ในการลอยกระทาง (ท่าน้ำ) และจัดสถานที่ในการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณด้านหน้าเทศบาลฯ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร่วมกันในประเพณียี่เป็งล้านนาเชียงใหม่ในปีนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น