บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.แพร่ และสมาชิกสภอบจ.แพร่ คึกคักท่ามกลางกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจ

เมื่อเวลา 08.30 นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 บริเวณหน้าอาคารสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อำนวยการในการรับสมัครในครั้งนี้ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของการรับสมัคร โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่ 08.30-16.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่


สำหรับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ในวันนี้ วันที่ 2 พพฤศจิดายน 2563 มีผู้ลงสมัครจำนวน 3 คน โดยทุกคนมาก่อนเวลา คณะกรรมการจึงให้จับสลากครั้งแรกเพื่อเรียงลำดับในการจับหมายเลขผู้สมัคร และมีการจับสลากครั้งที่ 2 เพื่อเป็นหมายเลขในการสมัคร ผลปรากฏว่าหมายเลขในการสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.แพร่มีดังนี้ หมายเลข 1 นายอนุวัธ วงศ์ วรรณ หมายเลข 2 นายประสงค์ ชุ่มเชย หมายเลข 3 นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ
โดยผู้สมัคร นายก อบจ. แพร่ หมายเลข 1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นั้น บ้านเลขที่ 11 ถนนคำลือ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ อดีตนายกอบจ.แพร่ หมาดๆ


ผู้สมัคร นายก อบจ. แพร่ หมายเลข 2 นายประสงค์ ชุ่มเชย อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ และอดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ บ้านเลขที่ 119/9 หมู่ 9 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
และผู้สมัคร นายก อบจ. แพร่ หมายเลข 3 นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านเลขที่ 1/2 หมู่ 5 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่


ส่วนการรับสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นั้นมีทั้งหมด 24 เขต 8 อำเภอ ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าคึกคักไม่แพ้กันมีผู้สมัครทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ ในแต่ละเขตเดินทางมาสมัครอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน อย่างไรก็ตามการรับสมัครทั้ง นายก อบจ. และสมาชิก อบจ. ยังเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น