มทร.ล้านนา ร่วมออกบูธในงาน “เด็กพิการเรียนไหนดี 64”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา นางจิตติมา ทองเล็ก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยทีมงานศูนย์ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการ (DSS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลล้านนา ได้ร่วมออกบูธ งานมหกรรมการแนะแนวการศึกษาด้านคนพิการ ระดับภาคเหนือ ในงาน “เด็กพิการเรียนไหนดี 64” ตอนปั้นฝันเป็นตัว เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาคนพิการ ในระดับอุดมศึกษา ภายในงานพบกับบูธจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคเหนือ และกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ จากรุ่นพี่คนพิการต้นแบบ ตลอดจนการเตรียมตัวสู่ระบบ TCAS 64 พร้อมทั้งการให้คำปรึกษาเรื่องหลักสูตร วิธีการสอบเข้า เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสนับสนุนต่างๆจากพี่ๆที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ (UNISERV CMU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น