ร้านชา-กาแฟ เผย โครงการคนละครึ่งช่วยเพิ่มยอดขายได้ถึง 30%

ผู้ประกอบการร้านชา-กาแฟ ในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยตั้งแต่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาล ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 30% ด้านประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการบอกว่าอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อย ๆ เพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดี

วันนี้ (9 พ.ย. 63) บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาล พบว่าผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ สามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เปิดเผยว่า ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาล ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้มากขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่าย ทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น และการใช้แอพพลิเคชั่นก็ไม่ยุ่งยาก

ขณะที่เสียงตอบรับจากประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ บอกว่าโครงการดังกล่าวสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีจากผลกระทบของโควิด-19 และยังกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น อย่างชากาแฟ ราคาเต็ม 20 ก็จ่ายเพียงแค่ 10 บาท และอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อย ๆ เพราะจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และของใช้ในชีวิตประจำวัน

และจากกระแสตอบรับที่ดีของประชาชน รัฐบาลจึงได้ดำเนินการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ในเฟสที่ 2 เพิ่มเติมอีก 1.9 ล้านสิทธิ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน นี้ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง .com จนกว่าจะครบจำนวน ระหว่างเวลา 06.00น. – 23.00 น. โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งมาก่อน ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์คนละครึ่งจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น