มณฑลทหารบกที่ 37 จัดพิธีปฐมนิเทศ ต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63

วันที่ 8 พ.ย. 63 พล.ต.สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ. 37 เป็นประธานในกิจกรรมต้อนรับ ทหารใหม่ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 2 ที่บริเวณลานผู้กล้า ผู้เสียสละ ค่ายเม็งรายมหาราช มทบ.ที่ 37 ถนนหน้าค่าย อ.เมือง จ.เชียงราย โดยทหารใหม่เข้ารับการฝึกจากหน่วยต่าง ๆ ที่หน่วยฝึกใน มทบ.ที่ 37 และที่หน่วย ร.17 พัน 3 ค่ายเม็งรายมหาราช  จำนวนทั้งหมด 273 นาย

โดยมุ่งเน้นให้ทหารใหม่ทุกนาย ได้มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในแบบธรรมเนียมทหาร เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ให้มีความแข็งแรงอดทน มีทักษะการใช้อาวุธและบุคคลทำการรบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารใหม่ จะต้องได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร ความมีระเบียบวินัย อันเป็นคุณสมบัติสำคัญยิ่งของทหารทุกนาย ตลอดทั้ง ปฐมนิเทศแนะนำเหล่าผู้บังคับบัญชา ตลอดการใช้ชีวิตเยี่ยงทหารของชาติและประชาชน

ทัังนี้ ผบ.มทบ.37 ได้แนะนำเหล่าผู้บัญชาการ ทั้งที่ได้รับคำสั่งย้ายมาประจำการ และที่ประจำหน่วยในก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย พล.ต.สัชฌาการ คุณยศยิ่ง  ผบ.มทบ.37 พ.อ.สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ รอง ผบ.มทบ.37 ท่านที่ 1 พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผบ.มทบ.37 ท่านที่ 2 พ.อ.สงบศึก วังแก้ว เสนาธิการ มทบ.ที่ 3 พ.อ.ไพโรจน์ ยะวิญชาญ รองเสนาธิการ มทบ.37 พ.อ.สิงหนาท โลสุยะ รองเสนาธิการ มทบ.37 พ.อ.กิติพันธ์ เฮงสนั่นกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช พ.ท.ณัฐพล ณีวัง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ท.อาคม ภัทรเตชหิรัญ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.ที่ 37 และ พ.อ. พัฒน์พิทักษ์ พันธุ์พิชญา สัสดี จ.เชียงราย ตามลำดับ

ผบ.มทบ.37 กล่าวว่า ขอฝากข้อห่วงใยข้อคิด และสิ่งที่พึงปฏิบัติสำหรับน้อง ๆ ทหารใหม่ คือ ข้อควรปฏิบัติหรือยึดถือมี 4 ประการ คือ ทุกคนจะต้องเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด และทุกคนจะต้องสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียวกัน ไม่กระทำผิดต่อระเบียบ วินัย ข้อบังคับ แบบธรรมเนียมทหาร และกฎหมายบ้านเมือง อีกทั้ง ทุกคนจะต้องรักและมีความภาคภูมิใจในเกียรติ และศักดิ์ศรีของความเป็นทหาร รวมทั้ง ขอให้ทุกคนจงอดทน และตั้งใจรับการฝึกอบรมตลอดห้วงระยะเวลาของการฝึกในฐานะเป็นทหารใหม่ เพื่อจะได้เป็นทหารที่ดีของชาติและประชาชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น