“เจ้าเยาวพรรณ” หัวหน้าทีมกาชาดเชียงใหม่(วันอังคาร) พร้อมคณะกรรมการ สมาชิกจิตอาสา ออกรับบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เจ้าเยาวพรรณ ณ เชียงใหม่ หัวหน้าเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ทีมวันอังคาร พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกจิตอาสา ออกรับบริจาคโลหิต จากผู้ใจบุญที่มีจิตกุศล เพื่อนำไปช่วยเหลือ   ผู้ป่วยด้วยโรคเฉพาะทาง ผู้ประสบอุบัติเหตุ และเพื่อต้องการเก็บสำรองไว้ใช้ในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย ณ ห้องสมุดโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 107 ราย บริจาคดวงตา 8 ราย และบริจาค อวัยวะ 6 ราย ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางหัวหน้าทีมยังได้มอบเข็มกาชาดสมนาคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น