การจัดแสดงผลงานบูรณาการรายวิชา ของนักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน โดยนางสาวบุญยม   โปธามูล หัวหน้าแผนกวิชา และนางสาวบุศรินทร์ พิชัย นางสาวรุจิรินทร์ พิชัย ครูประจำแผนกวิชา ฯ ได้จัดแสดง   ผลงานบูรณาการรายวิชา ของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยกำหนดตีม (Theme)     อาหาร และการแต่งกายในยุคไทยบรมพิมาน สมัยรัชกาลที่ 5

โดยในงานนักเรียน นักศึกษาจะนำเสนอ อาหารคาวหวานที่ได้เรียน มานำเสนอต่อผู้เข้าร่วมชมงาน และนักเรียน นักศึกษาที่ไปฝึกงานในสถานประกอบการ กำหนดให้นำเสนอเมนูจากสถานประกอบการ คนละ 1 เมนู เช่น ร้านสามเสนวิลล่า เชียงใหม่ ร้านถนัดแดก เชียงใหม่ ร้านต้นโมกคาเฟ่ ลำพูน ร้านป่าซางคอฟฟี่ ร้าน Think box สนามกอล์ฟกัสซัน เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น