พช.แพร่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ฯ ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อเวลา 09.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ ในการนี้ นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน        รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางญาณิฐา ออธนศิริพงศ์ พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่ คณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมพิธี ฯ

เวลา 10.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ ในการนี้ นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธี ฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น