มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับมอบเงินทุนการศึกษา จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ราชภัฏลำปางโอเพ่น ครั้งที่ 6 ปี 2563”

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับมอบเงินทุนการศึกษา จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “ราชภัฏลำปางโอเพ่น ครั้งที่ 6 ปี 2563” จากนายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นายมงคล สุกใส ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นเงินทั้งสิ้น 768,500.- บาท เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ อำเภอเเม่เมาะ   จังหวัดลำปาง เพื่อจัดสรรรายได้เข้ากองทุนส่งเสริมกิจกา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น