กรมพลศึกษา เตรียม จัดงานวันสถาปนา ในวันที่ 9 ธันวาคม 63

กรมพลศึกษา เตรียมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมพลศึกษา ประจําปี 2563 ในวันพุธ ที่ 9 ธ.ค.63 ที่สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยในงานดังกล่าวจะมีพิธีบวงสรวงเเละสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงจัดการเเข่งขันฟุตบอล “ตํานานฟุตบอลนักเรียนไทย” ที่สนามศุภชลาศัย โดยงานนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเเละกีฬา ให้เกียรติเป็นประธาน โดยยังมี ดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา                  ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เเละเเขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมด้วย

สำหรับกำหนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมพลศึกษา ประจำปี 2563 ในวันที่พุธ ที่ 9 ธ.ค.63 จะเริ่มขึ้นตั้งเเต่ช่วงเช้า โดยในเวลา 06.45 น. เริ่มทำพิธีสักการะบวงสรวงองค์พระพลบดี ที่บริเวณลานหน้าองค์พระพลบดี           จากนั้นสักการะบวงสรวงศาลหลวงศุภชลาศัย ที่บริเวณลานโพธิ์ สักการะบวงสรวง หลวงพ่อลือ หลวงปู่ศุข           กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และหลวงศุภชลาศัย ที่บริเวณศาลหลวงศุภชลาศัย

ช่วงสายในเวลา 08.30 น. เริ่มทำพิธีสงฆ์ ซึ่งจัดขึ้นภายในอาคารกีฬานิมิบุตร โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหา        ธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานสงฆ์ พร้อมกับจัดงานมอบรางวัลพระพลบดี มอบรางวัลยกย่อง        เชิดชูเกียรติฯ เเละพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บูรพคณาจารย์ เเละร่วมรับประทานอาหาร

ช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมบริจาคโลหิต ที่สภากาชาดไทย เเละไฮไลต์อยู่ในช่วงเย็นเวลา 16.00 น.          จะเป็นการแข่งขันฟุตบอล “ตํานานฟุตบอลนักเรียนไทย” ที่สนามศุภชลาศัย โดยงานนี้กรมพลศึกษาเชิญชวนผู้เล่นนักเรียนไทยทุกรุ่น ทั้งศิษย์เก่าเเละศิษย์ปัจจุบัน ร่วมพบปะ เตะฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ โดยในงานนี้จะมีอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงชุดฟุตบอล เเจกฟรี

อนึ่งกรมพลศึกษา ได้รับการสถาปนา เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2476 ให้เป็นกรมหนึ่งในกระทรวงธรรมการตามพระราชบัญญัติการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476 โดยมีหน้าที่จัดการพลศึกษาของชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในกระทรวงธรรมการ  นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พลศึกษา จึงกลายเป็นหลักสำคัญของการศึกษาของชาติ

ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อส่วนราชการ “กรมพลศึกษา” และเมื่อวันที่ 9 และ 16 กุมภาพันธ์ 2553 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา การเปลี่ยนชื่อ “สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ” มาเป็น” กรมพลศึกษา” และเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2553 ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา ให้เปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็น “กรมพลศึกษา”

กระทั่ง เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการไทย มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยให้กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนเป็นสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างพลานามัยของประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น