รมช.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมสัมมนา ขับเคลื่อนการตลาดลำไย เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันสินค้าลำไยของไทย

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายบูรณ์ล้อม ดีเสริมยศ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเดินทางมาร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนระบบการผลิต การตลาด สินค้าลำไย เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าลำไยของประเทศไทย โดย สภาอาชีพเกษตรกร และเครือข่าย 8 จังหวัดภาคเหนือ ณ ลานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย

ร่วมแสดงความคิดเห็น