ผู้ว่า ฯ จ.แพร่ มอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภค-บริโภค ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ที่ขาดแคลนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร    ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้วาราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ที่ขาดแคลนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น