หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 โดยกองร้อยทหารราบที่ 1723 ฐานปฏิบัติการเมืองน้อย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จัดกำลังพลร่วมซ่อมแซมระบบประปาภูเขาให้ราษฎร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 0930 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 โดย กองร้อยทหารราบที่ 1723   ฐานปฏิบัติการบ้านเมืองน้อย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชน   บ้านเมืองน้อยฯ ทำการซ่อมแซมระบบน้ำประปาภูเขาของหมู่บ้าน เนื่องจากได้รับเสียหายจากภัยธรรมชาติ      บริเวณลำห้วยเฮี๊ยะ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้การช่วยเหลือดังกล่าว ปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยเหนือ ในการช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจ ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น