ชาวไตลื้อบ้านถิ่น นำเถ้ากระดูก พระครูวรกิตติสุนทร ไปลอยอังคารส่งดวงวิญญาณสู่ความสงบ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 คณะศรัทธาวัดถิ่นใน ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ นำโดย พระสมุห์ภาณุพงษ์ ภูริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดถิ่นใน พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ ได้นำเถ้ากระดูกของพระครูวรกิตติสุนทร อดีตเจ้าอาวาสวัดถิ่นใน            ที่ได้พระราชทานเพลิง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ทางคณะกรรมการวัดถิ่นในและคณะลูกศิษย์ จึงได้นำเถ้ากระดูกของ  พระครูวรกิตติสุนทร ไปลอยอังคารส่งดวงวิญญาณสู่ความสงบ ณ เกาะท่าเตียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเชื่อเรื่องการลอยอังคารคำว่า “อังคาร” หมายถึง เถ้าถ่านของศพที่เผาแล้ว พิธีลอยอังคาร จึงหมายถึง การนำเถ้าถ่านที่เหลือจากการเผาศพไปลอยในแม่น้ำ ด้วยความเชื่อและคตินิยมของคนไทยที่มีมา       ช้านานว่า การลอยอังคาร จะช่วยส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดี ที่มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข
เหมือนดั่งสายน้ำที่มีความชุ่มเย็นอยู่เป็นนิจ นอกจากนี้ ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีการสร้างเมรุหรือตะกอนเผาศพ เถ้าถ่านและกระดูกที่เหลือจากการเผาศพนั้น หากปล่อยทิ้งไว้ก็จะขาวโพลนอยู่กลางลานวัดหรือป่าช้า ถูกผู้คนเหยียบย่ำ และถูกสัตว์คุ้ยเขี่ยเป็นที่อุจาดตา จึงต้องเก็บให้เรียบร้อยแล้วนำไป ลอยในแม่น้ำทั้งหมด บ้างก็ลอยแค่ส่วนหนึ่ง   และเก็บไว้บูชาส่วนหนึ่ง ส่วนที่เก็บไว้บูชานี้ ก็คือกระดูกหรือที่เรียกว่า อัฐิ โดยจะเก็บไว้ในโกฐ และส่วนที่นำไป  ลอยน้ำ ก็คือขี้เถ้า หรือที่เรียกว่า อังคาร นั่นเอง

เกี่ยวกับที่มาของพิธีลอยอังคารนี้ สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากชาวอินเดียผู้นับถือศาสนาฮินดู ซึ่งมี    ความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของแม่น้ำคงคา จึงพากันนำกระดูกและเถ้าถ่านที่เหลือ จากการเผาศพทิ้งลงสู่แม่น้ำ เพราะเชื่อว่าการสัมผัสแม่น้ำคงคา จะช่วยชำระบาปและทำให้ได้ขึ้นสวรรค์ หากคิดในแง่พระพุทธศาสนา               การลอยอังคาร เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการละวางทั้งปวง ทั้งร่างกายและสังขาร อันเกิดจากการรวมกันของธาตุต่าง ๆ เมื่อแตกดับก็หลงเหลือเพียงผงธุลีที่ฝากไว้ในอากาศ ในดิน และในน้ำ เป็นการกลับคืนสู่บ้านอันนิรันดร์และแท้จริงของสรรพสิ่งทั้งมวล

อุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีลอยอังคาร แบ่งเป็น 3 ชุด ดังนี้

  1. เครื่องไหว้แม่ย่านาง ได้แก่ดอกไม้สด 1 กำ หรือพวงมาลัย 1 พวง ธูป 7 ดอก เทียนหนัก 2 บาท 1 เล่ม พานเล็ก 1 ใบ (สำหรับใส่ดอกไม้ธูปเทียน)เชือก 1 เส้น (สำหรับมัดธูปและดอกไม้ ไว้ที่เสาหัวเรือ)
  2. เครื่องบูชาเจ้าแม่นทีและท้าวสีทันดร ได้แก่กระทงดอกไม้ 7 สี 1 กระทง ธูป 7 ดอก เทียนหนัก 1 บาท 1 เล่มพานโตก ขนาดกลาง 1 ใบ (สำหรับใช้วางกระทงดอกไม้ 7 สี)
  3. เครื่องไหว้อังคารบนเรือ ลุ้งใส่อังคาร และผ้าขาวสำหรับห่อลุ้งพวงมาลัย 1 พวง ดอกมะลิ กลีบกุหลาบ หรือดอกไม้อื่น ๆ (สำหรับผู้ร่วมพิธีโรยบนอังคาร)น้ำอบไทย 1 ขวดดอกกุหลาบ เท่าจำนวนผู้ร่วมพิธีธูปเทียนเครื่องทองน้อย 1 ชุด (หรือธูป 1 ดอก เทียนหนัก 1 บาท 1 เล่ม พร้อมกระถางธูปเชิงเทียน 1  ชุด) สายสิญจน์ 1 ม้วนพานโตกขนาดกลาง 1 ใบ (สำหรับรองลุ้งอังคาร)พานก้นลึกขนาดเล็ก 1 ใบ (สำหรับใส่ดอกไม้ต่าง ๆ)พานก้นตื้น 1 ใบ (สำหรับใส่เงินเหรียญ)

สถานที่ที่นิยมไปทำพิธีลอยอังคาร ปากอ่าว / ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ หน้าวัดหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ท่าเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี มีบริการเครื่องพิธี เรือ เพียงแต่เจ้าภาพนำเถ้ากระดูกไปเท่านั้นเอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น